Pink School of Finance • View | News Events
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
แนะนำ หลักสูตร The Ultimate CFA Prep

 

 

__PosterPromote.jpg

 

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) Learn About CFA Exam 

 

 

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only)  The Ultimate CFA Prep คือ อะไร ?

 

The Ultimate CFA Prep คือ การนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อติวสอบ CFA ทั้ง 3 ระดับกว่า 6 ปี มาออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาเตรียมตัวสอบ CFA ให้กับนักเรียนของ Pink School of Finance ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อมุ่งเป้าหมายไปที่  "การสอบผ่าน CFA Level 3 และสามารถขึ้นทะเบียนเป็น CFA Charterholder ได้สำเร็จ"
 

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) เป้าหมาย ของ The Ultimate CFA Prep

 1. สร้างโอกาสแห่งความเป็นไปได้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อจากง่ายไปยาก ค่อยๆเดินทีละก้าว ไม่รู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องยากเกินความพยายาม เพราะความรู้การเงินนั้นเป็นหนึ่งในสาขาวิชาความรู้ขั้นสูงแต่สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้ตลอด หากมีติดตัวไว้นักเรียนจะสามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองจากการทำงาน และยังสามารถมองเห็นช่องทางการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างไม่จำกัดตลอดชีวิต

 

2. ตั้งใจเตรียมตัวนักเรียนเพื่อส่งให้ถึงจุดหมายอย่างดีที่สุด ไม่ลอยแพนักเรียนกลางทาง ด้วยการเตรียม หลักสูตรที่ปูเส้นทางให้นักเรียนอย่างครบถ้วนตั้งแต่วันแรกแบบจับมือเดิน แนะแนวแก้ปัญหาไปด้วยกัน จนถึงวันสุดท้ายที่นักเรียนสอบผ่าน CFA ระดับ 3 กลายเป็นมืออาชีพ

 

3. เป็นกำลังในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรม ให้แก่อุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทยด้วยค่านิยมที่ดีและแพร่หลายมากขึ้นผ่านหลักสูตร CFA ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลกทั้งในการมุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมและความเข้มข้นขององค์ความรู้

 

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) องค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรที่สร้างขึ้นจะประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรย่อยที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนในการผ่านขึ้นสู่การสอบ CFA ในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ดังรูป

 

__ProgramStructure.jpg
 

คำอธิบาย:


 1. หลักสูตรปูพื้นฐาน Basic Logo CFA Starter 

 

เป็นการปูพื้นความรู้ก่อนการสอบ CFA รอบที่จะมาถึงล่วงหน้า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง ในการฝึกวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) และการทำประเมินมูลค่า (Valuation)ในรูปแบบที่นักวิเคราะห์ทำจริง ให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นความรู้ด้านการเงินเพียงพอมาก่อนให้มีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน ก่อนจะนำนักเรียนที่พร้อมเดินเข้าสู่การเตรียมตัวสอบCFA อย่างจริงจังเมื่อจบหลักสูตร 1 เดือน

 

Basic Logo CFA Starter Introductory Video

 

 

รายละเอียดหลักสูตร CFA Starter เพิ่มเติม  Click <<

(วันเวลาคอร์สสดและออนไลน์ CFA Starter ช่วง Nov 2019 | Jan 2020)

Promotion : Bundle Option + คอร์สออนไลน์ทุกรอบแถมคลาสสด 1 ครั้งฟรี !

 


 2. หลักสูตรขั้นสูง CFA Advance Cropped.jpg  CFA Advance ทั้ง 3 ระดับ 

 

จะเป็นการนำเสนอความรู้ด้านการบริหารพอร์ตการลงทุนตามมาตราฐานการทำงานจริงทั่วโลก จากเนื้อหา Learning Outcome Statement ที่กำหนดขึ้นเพื่อการสอบโดยองค์กร CFA Institute สหรัฐอเมริกา และฝึกนักเรียนจำลองการสอบอย่างเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ข้อ ตลอด 4 เดือน ต่อระดับ เป็นทางลัดในการเรียนความรู้การเงินขั้นสูงในระยะเวลาที่สั้นกว่าการเรียนปริญญาโทในค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าหลายเท่า

 

CFA Advance Cropped.jpg  CFA Advance Introductory Video

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร CFA Advance เพิ่มเติม  Click <<

(วันเวลาคอร์สสด CFA Advance ช่วง Feb - May 2020)

Promotion : Bundle Option + ราคา Early Bird สำหรับนักเรียนใหม่ L1 49,000 บาท และ นักเรียนใหม่ L2, L3 52,000 บาท หมดเขต Oct 2019 

 


 3. หลักสูตร Boost Up Logo CFA Restart 

 

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เคยลงสอบมาแล้ว ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่ต้องการเอาชนะอุปสรรคในระหว่างการสอบแต่ละระดับ โดยนักเรียนที่ยังมีจุดอ่อนและยังไม่สามารถทำคะแนนสอบได้ถึงเป้าหมายจะสามารถเลือกการติวเข้มพิเศษกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยวิเคราะห์คะแนนและแก้ไขปัญหาในการทำโจทย์เป็นรายบุคคลจากการสอบรอบที่ผ่านมา โดยอาจารย์จะช่วยการประคองกำลังใจให้กับนักเรียนในการเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการมีโค้ชของนักกีฬา

 

Boost Up Logo CFA Restart Introductory Video 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร CFA Restart เพิ่มเติม  Click <<

(วันเวลาคอร์สสด CFA Restart ช่วง Mar - May 2020)

Promotion : Bundle Option + ราคาพิเศษสำหรับนักเรียนเก่า

 

 


The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) มาตราฐานคุณภาพทีมอาจารย์ผู้สอน

 

 

Lecturercollagewlogo Resize.jpg 1. มีคุณวุฒิเป็น CFA Charterholder ผู้ที่มีทั้งประสบการณ์สอบผ่าน CFA ทั้ง 3 ระดับและประสบการณ์ทำงานในสายการเงินมาโดยตรง

 2. มึประสบการณ์หรือใจรักการสอนและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายรวมถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาการสอนในห้องเรียนไปสู่การทำงานจริงให้นักเรียนเข้าใจได้เป็นอย่างดี

 3. มีความเชี่ยวชาญทุกวิชาในการสอนประจำระดับที่ตนเองดูแล และ ผ่านการฝึกสอนกับทางโรงเรียนมาอย่างน้อย 1 รอบการสอบ และมีความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ตรงกัน

 

Ajarn Kay Quote

 Ajarn Non Quote Ajarn B Quote

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) Cycle การจัดหลักสูตร The Ultimate CFA Prep ตลอดทั้งปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

__1.jpg

 

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) วันสอบ CFA และ วันเปิดคลาส  ในรอบ Jun 2020 

 

 

Jun 2020 - Course Start Dates.jpg

 

The Ultimate CFA Logo (Gold cup only) เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ


1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาเตรียตัวให้กับรอบการสอบที่ตนเองจะลงสอบ

 

2. นักเรียนเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและหมั่นแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 

3. นักเรียนมีใจที่เปิดกว้างและปฏิบัติตัวต่ออาจารย์ด้วยความสุภาพและเพื่อนร่วมรุ่นอย่างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

 

4. นักเรียนใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดตลอดช่วงเวลาเตรียมตัวสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 

Group Photo