Pink School of Finance • View | News Events
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
Early Bird สำหรับ CFA Advance รอบ Dec 2020 และ Feb 2021

CFA Advance Dec 2020.jpg   CFA Advance Feb 2021.jpg

 

 

Promotion Dec 2020

 

Dec 2020 Early Bird promotion.jpg

  

 

 

CFA Advance Registration >> Click

 

 

CFA Advance Cropped.jpg Complete Preparation for CFA Exam Level 1-3

 

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรการเงินขั้นสูง ระยะเวลา 4 เดือน ที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อ เข้าสู่สนามสอบ Chartered Financial Analyst (CFA) ทั้ง 3 ระดับโดยเฉพาะ โดยผู้เรียนจะต้องเริ่มต้นเรียนที่ CFA ระดับที่ 1 และต้องสอบ CFA ให้ผ่านไปทีละระดับ จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับต่อไปได้ นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบ และ สมัครเรียนให้ตรงกับรอบการสอบของตัวเองเท่านั้น

ผู้เข้าอบรมในคอร์สนี้จะได้รับการบรรยายอบรบเนื้อหา CFA Level 1, 2 และ 3 จนครบ ต่อด้วยการ ฝึกฝน Mock Exams จำลองกว่า 1,000 ข้อ โดยจะสามารถทบทวนบทเรียนผ่าน Online Video ของรุ่นก่อน และ Facebook Live ของรุ่นปัจจุบันตลอดการเรียน

 

 

CFA Advance Cropped.jpg CFA Program Course Syllabus

 

การเรียนการสอนในหลักสูตร CFA Advance จะเป็นการเตรียมเนื้อหาภายใต้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcome Statement หรือ LOS) ของ CFA Institute แห่งประเทศอเมริกา ทั้งหมดเนื่องจากหัวข้อที่จะออกสอบจะถูกกำหนดโดย CFA Institute และเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเนื้อหาการสอบในปีล่าสุด สามารถ Download LOS ของหลักสูตร CFA ได้จากเวบไซต์ของสมาคมที่ www.cfainstitute.org 

 

 

CFA Advance Cropped.jpg Who is suitable to take CFA Advance ?

       

นอกจากการกำหนดให้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำแล้วนั้น การสอบ CFA จะไม่มีการจำกัด Background ด้านอื่นๆของผู้สมัครสอบอีก ดังนั้นการสอบ CFA จึงเป็นการเปิดกว้างทางโอกาสให้กับผุ้คนวัยทำงานที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านการเงินของตนไปสู่ระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการลงทุนของตน หรือ เปลี่ยนงานเข้าสู่สายการเงินเพื่อเพิ่มความท้าทาย และ รายได้ที่น่าพอใจ

 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นความรู้ระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะต้องเอาจริงในการเตรียมตัวสอบและตัดสินใจสมัครสอบก่อนลงเรียน และมีเวลาเตรียมสอบไม่มากนัก ผู้ที่เหมาะสมจะเรียน CFA Advance จึงควรมีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี การคำนวณ และ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจบปริญญาตรงมา หรือ มีประสบการณ์ทำงาน จึงจะทำให้การเตรียมตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในเวลาที่จำกัด และ หากไม่มีความมั่นใจเพียงพอในการเตรียมตัว CFA Level 1 เลยทันที ครูพิ้งขอแนะนำให้พิจารณาปูพื้นฐานด้วยหลักสูตร CFA Starter เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก่อนขยับขึ้นเรียน CFA Advance เพื่อช่วยในการปรับตัว และ ปรับพื้นความรู้ ก่อนเปิดคลาส CFA Advance ในแต่ละรอบ

 

 

CFA Advance Cropped.jpg Why CFA Advance is right for you ?

 

 

1. สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ห้องเรียนทุกห้องของครูพิ้งมีเอกลักษณ์ของความเป็นกันเองระหว่างเพื่อนร่วมชั้น และ อาจารย์ และ เอาใจใส่นักเรียนสูงสุด นักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละรุ่นนั้นได้รับการคัดกรองมาระดับนึงว่าเป็นผู้ที่เอาจริงในการสอบ และจะมีความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวสอบเหมือนๆกัน ทำให้เกิดความสนิทสนมช่วยเหลือกันของนักเรียนในแต่ละรุ่นต่อไปแม้จะเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว

 

 

2. คุณภาพอาจารย์ได้มาตราฐานระดับโลก

ทีมอาจารย์ CFA Charterholder ทุกท่านของเรามีชั่วโมงบินที่สูง ทั้งด้านประสบการณ์การทำงานและการเตรียมนักเรียนไปสอบ โดยสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากมาย กับการนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ ทั้งในห้องสอบ และ ในโลกของการลงทุนจริง มีความพร้อมและใจรักที่จะตอบคำถามและแชร์ความรู้กับนักเรียนทุกคนทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเป็นกันเอง

 

 

3. การจัดตารางเรียนในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสอบผ่าน

การจัดตารางเรียนของเรา มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมตัวให้กับนักเรียนสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนวัน เวลาเรียน และ ความสั้นกระชับของการบรรยาย เพื่อเน้นเวลาให้นักเรียนฝึกทำโจทย์และ Mock Examได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการ Private Consultation จากครูพิ้งและอาจารย์ปิยะแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยวางแผนการอ่านหนังสือตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกวิธีจนถึงวันสอบ

 

 

CFA Advance Registration >> Click