Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  << Previous : Applied Finance for Executives

   

   

  PrivateWorkshopAd.jpg

   

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Private Workshop On Demand

  Program Overview :

  Private Workshop on Demand เป็นหลักสูตรอบรมเนื้อหาทางการเงินระยะสั้น ที่สามารถจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวแก่นักเรียนที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในการอบรม

  สามารถอบรมเจาะลึกในหัวข้อที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในช่วงเวลาที่มีจำกัด หรือมีความเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็น

  >>>> 1. การเตรียมสอบกลางภาค หรือ ปลายภาค ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

  >>>> 2. การฝึกฝน เพิ่มความเข้าใจ และ เสริมความรู้ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินข้อมูล ที่จำเป็นต่อการทำงานในสายการเงิน

  >>>> 3. การเลือกอบรมเนื้อหาของคุณวุฒิทางการเงินที่ได้รับความนิยมต่างๆตามความสนใจ

  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมักต้องการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมสอบหรือการทำงาน หรือ อาจะเลือกเรียนเพื่อปูพื้นฐาน ปรับพื้นฐาน เตรียมตัวสำหรับการเรียนในหลักสูตรขั้นสูงอย่างเป็นทางการต่อไป

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Courses in the Program :

  การอบรมส่วนตัวลักษณะต่างๆในหลักสูตร Private Workshop on Demand มีดังนี้

  PrivateTutoring.png Private Tutoring (Master/Bachelor Degree) :

  คอร์สติวสอนวิชาการเงินส่วนตัว ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  PrivateTutoring.jpg

   

   

  PrivateTrainee.png Private Training (Financial Trainee):

  คอร์สติวสอนทักษะวิชาชีพการเงินส่วนตัว ระดับผู้ใหญ่วัยเริ่มต้นทำงาน หรือ เปลี่ยนสายงาน
   
   
   
  PrivateTraining.jpg
   
   
   

  PrivateCoaching.png Private Coaching (Financial Exams):

  คอร์สติวสอนตามเนื้อหาคุณวุฒิการเงินต่างๆส่วนตัว สำหรับผู้ที่สนใจ

   
  PrivateCoaching.jpg

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Program Goals :

  เป้าหมายของหลักสูตร Private Workshop on Demand

  >>>> 1. ผู้เรียนได้รับการอบรมที่ตรงตามเป้าหมาย ทันต่อเวลา และเป็นส่วนตัว

  >>>> 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสการอบรมในหัวข้อการเรียนรู้เฉพาะทางที่อาจหาตามสถาบัน หรือ ติวเตอร์ ที่เปิดสอนที่อื่นไม่ได้

  >>>> 3. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจนในเนื้อหาการอบรม สามารถต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  >>>> 4. ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำงาน ผ่านการถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีทั้งประสบการณ์การสอนและการทำงาน

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Program Advantages :

  ข้อดีของหลักสูตร Private Workshop on Demand

  >>>> + สามารถจัดการอบรมในหัวข้อเฉพาะที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กระชั้นชิดได้ตามความเหมาะสม

  >>>> + สามารถอธิบายสรุปเนื้อหาให้สั้น กระชับ โดยไม่เสียเวลา ทำให้ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไปในการเรียน

  >>>> + สามารถจัดอบรมได้ทั้งแม้อยู่ต่างประเทศ หรือ ต่างจังหวัด ผ่าน Virtual Classroom

  >>>> + สามารถจัดอบรมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ด้วยภาษาไทยในสไตล์การสอนที่เป็นกันเอง

  >>>> + สามารถจัดอบรมเนื้อหาได้ทุกระดับ ทั้งระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

  >>>> + ช่วยลดความกังวลในการเรียนรู้ และ เพิ่มกำลังใจให้กับนักเรียนผ่านการให้คำปรึกษาส่วนตัวที่มีประโยชน์

   

   

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png ลักษณะการอบรมของ Private Workshop On Demand

   

  การอบรมนี้ผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์ในการอบรมเบื้องต้นให้อาจารย์ ก่อนจะมีการออกแบบ Syllabus และเสนอจำนวนชั่วโมงเรียน ตามวัตถุประสงค์การเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกันออกไป การอบรมนี้จึงมีความยืดหยุ่นในการนำเสนอ และ มุ่งอบรมให้ในแนวทางการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องของนักเรียน นอกจากนี้การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ และ ราคา นั้น สามารถจัดทำให้ได้ในกรณีเร่งด่วน หากมีความจำเป็นในการใช้งาน โดยมีขั้นต่ำการจองเวลาอบรมอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 

   

   

  จำนวนวันการอบรมจะไม่จำกัด โดยจะเน้นจัดการอบรมตามวันเวลาที่เหมาะสม และ หักเครดิตชั่วโมงจนครบเวลา

   

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Private Workshop On Demand

   

   

  ราคามาตราฐานเริ่มต้น ต่อ 1 ท่าน 9,000 บาท / 3 ชั่วโมง , 15,000 บาท / 6 ชั่วโมง และ 18,000 บาท / 10 ชั่วโมง การเสนอราคาจะนำส่งพร้อมกับ Syllabus ที่ได้รับการอนุมัติ

   

   

  โปรดติดต่อครูพิ้งที่ Line Official @Pinkschools เพื่อการเสนอราคา พร้อม Syllabus ที่เหมาะสม และ ส่วนลดเพิ่มเติมหากจำนวนชั่วโมงมีมากกว่าที่ระบุ