Pink School of Finance • View | Aboutus
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
Head Lecturer : Ajarn Piya Oranriksuphak, CFA

head-lecturer.png     

 

Head Lecturer : Ajarn Piya Oranriksuphak, CFA
 

            ประสบการณ์การทำงานสายการเงินที่ผ่านมาของอาจารย์ปิยะ ค่อนข้างมีความหลากหลาย ทั้ง ด้านการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ การ วิเคราะห์หลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน รวมไปถึง การบริหารเงินของบริษัท การสอนกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อาจารย์ปิยะถนัดและมีความสุขที่ได้ถ่ายความรู้แก่ลูกศิษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการเงิน สำหรับการสอบ CFA นั้นอาจารย์ปิยะใช้เวลาสอบCFA ทั้ง 3 ระดับถึง 5 ปี ทำให้ตัวอาจารย์เองนั้นเข้าใจถึงความท้าทายการสอบ CFA และความสำคัญของการ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสอบให้ผ่านอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นหลังจากประสบความสำเร็จในการได้รับใบ อนุญาต CFA แล้วอาจารย์ปิยะจึงมีความต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่างๆโดยเฉพาะเทคนิคในการทำโจทย์ในการเตรียมตัวสอบให้แก่ผู้สมัครรุ่นใหม่ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้มีผู้สอบผ่านระดับ 3 เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย โดยต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การสอบ CFA นั้น ไม่จำเป็น ต้องเกิดมาฉลาด มีพรสวรรค์ แต่สามารถฝึกฝน ด้วยความตั้งใจและความอดทน ผ่านการวางแผนที่ดี ก็สามารถประสบความสำเร็จในการสอบได้ 

 

            นอกเหนือไปจากการสอน สิ่งที่อาจารย์ปิยะสนใจมากก็คือเรื่องของ การเงินและการลงทุน หลังจากจบการศึกษาในปี 2548 อาจารย์ปิยะได้ เริ่มงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคิน โดยดูแลสินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัย อพาร์ทเมนท์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งที่ธนาคารเกียรตินาคินนี้เอง อาจารย์ได้เริ่มสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งทำให้ ต่อมาอาจารย์ได้มีโอกาสย้ายไปเข้าร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์สำหรับลูกค้าสถาบัน 

 

            ในระหว่างที่ร่วมงานกับบล. กิมเอ็ง อาจารย์ปิยะได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหุ้นโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ (AP), แผ่นดินทอง เชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD), เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ), แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH), แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN), โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE), พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF), พฤกษา เรียลเอสเตท (PS), ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ (QHPF), ไรมอนแลนด์ (RAIMON), สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมนท์ (SF), แสนสิริ (SIRI), ศุภาลัย (SPALI), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF) and ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น (TICON) โดยอาจารย์ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มีมา ในการออกบทวิเคราะห์ที่มีความลึกซึ้งและน่าเชื่อถือ 

 

           หลังจากได้รับใบประกาศ CFA อาจารย์ได้ย้ายมาร่วมงานกับ บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งดูแลการดำเนินงานของฝ่ายการเงินทั้งหมด นอกจากนี้ปัจจุบันอาจารย์ปิยะยังเป็นกำลังสำคัญในแผนงานเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อนำหุ้นของบริษัทไทยฮั้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และดูแลความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 

            เห็นได้ชัดว่านอกเหนือจากการได้รับการยอมรับใบประอนุญาตCFAในระดับสากลแล้ว การสอบ CFAยังเป็นการ เตรียมความพร้อม และพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นแก่อาจารย์ปิยะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพต่อไป 

 

            อาจารย์ปิยะได้รับใบประกาศจากการสอบ CFA ในปี 2552 จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงินและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอาจารย์ปิยะรับผิดชอบดูแลการเรียนการสอน และ ทีมอาจารย์ในหลักสูตร Claritas Investment Certificate และ หลักสูตรเตรียบสอบ CFA ของโรงเรียนทั้งสามระดับ โดยเคยผ่านงานสอน CFA มาทุก Level ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน